Gdy w Panelu Kontrolnym XAMPP-a występuje problem z portami dla składowych programów

Czasami po zainstalowaniu XAMPP-a może okazać się, że istnieje konflikt z portami. Informację taką odczytamy w samym panelu.

Sprawdzenie, czy jest konflikt z portami

Zacznijmy więc od uruchomienia Panelu Kontrolnego. W Windows wchodzimy do Start, następnie Wszystkie programy i klikamy na XAMPP. Z listy rozwijanej wybieramy Panel Kontrolny(Control Panel).

Po uruchomieniu zobaczymy informacje dotyczące pakietu XAMPP, ewentualnych problemów. W moim przypadku okazało się, że istnieje konflikt z kilkoma portami.

Jedna z informacji dotyczy bazy mysql. Ja już wcześniej miałam zainstalowany serwer mysql, więc jego domyślny port jest już zajęty. Muszę więc zmienić na inny stary serwer mysql lub ten zainstalowany z XAMPP. Wybieram zmianę konfiguracji w pakiecie XAMPP. Zanim jednak do tego przystąpimy, sprawdźmy, które porty mamy zajęte i nie będzie można ich wybrać jako zastępczych.

Jak sprawdzić zajęte porty na naszej maszynie?

Wchodzimy do Start->Wszystkie programy->Akcesoria. Na liście odnajdujemy Wiersz poleceń, na którym klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Uruchom jako Administrator.

Teraz możemy w konsoli wpisać polecenie, ścieżkę i nazwę pliku ustawiamy swoją:

netstat -ab > C:\Users\Dora\Pulpit\netstat.txt

Spowoduje ono wylistowanie wszystkich portów, które są zajęte(nasłuchiwanie) lub przydzielone już do jakiejś aplikacji choć w danej chwili nie są aktywne. Lista ta zostanie zapisana do pliku netstat.txt na pulpit(plik o tej nazwie i w podanym miejscu na komputerze zostanie utworzony), aby można potem łatwo sobie wrócić do tych tych danych.

Łatwiejszy sposób to wybranie w Panelu Kontrolnym XAMPP przycisku Netstat, który pokaże nam listę zajętych portów.

Jak widzimy na liście działa już usługa na porcie 3306.

Wprowadzamy zmiany portów w plikach konfiguracyjnych poszczególnych programów

Teraz wracamy do panelu kontrolnego XAMPP-a. Na samej górze po prawej stronie mamy zestaw narzędzi, z których wybieramy konfigurację, klikając na przycisk Config(pierwszy przycisk na samej górze).

Otworzy się okno konfiguracji. Klikamy w nim na przycisk Service and Port Settings.

Ujrzymy okienko Service Settings , w którym klikając na zakładki z nazwami programów będziemy zmieniać dla nich porty. Dla bazy MySQL głównym portem  jest 3306, a wiemy że musimy zmienić na inny, bo jest już zajęty.

Wprowadzamy nowy port, ja wybrałam port 3406, bo nie ma go na liście Netstat, więc jest dostępny.

Możemy kliknąć przycisk Save lub przejść do zmian portów dla innych programów.

W Panelu Kontrolnym otrzymaliśmy informację, że problem istnieje także dla Tomcata. Wprowadzamy więc nowe porty dla niego. Ja pierwszą cyfrę( 8)  zamieniłam na 6. Tych portów nie ma liście w Netstat, więc mogę ich użyć.

Pozostał jeszcze Apache. Działa na porcie 80, który jest już zajęty na mojej maszynie, więc zmieniłam na 60.

Na koniec klikamy na przycisk Save. Przejdziemy do poprzedniego okna Configuration of Control Panel, w którym też klikamy na Save.

Teraz w panelu kontrolnym XAMPP klikamy na przycisk Quit, aby wyjść z niego.

Po ponownym uruchomieniu panelu kontrolnego błędów już nie ma.

Niestety kliknięcie  na Start dla Apache spowodowało pojawienie się kolejnego błędu:

Plik konfiguracyjny httpd.conf Apache znajduje się w katalogu xampp/apache/conf :

Okazało się w tym pliku port 80 pozostał, nie został zamieniony na 60, jak to uczyniliśmy w panelu kontrolnym XAMPP. Jeśli tak się stanie należy  znaleźć  w pliku miejsca pokazane poniżej i zmienić na port 60.

To tej zmiany możemy użyć w Panelu kontrolnym przycisku Config przy Apache i wybrać plik httpd.conf.

Tym razem kliknięcie na Start spowodowało uruchomienie serwera Apache.

Próba uruchomienia MySQL(kliknięcie na Start przy MySQL ) spowodowała wyrzucenie błędu.

Klikamy na Config przy MySQL i wybieramy my.ini .

W pliku zmieniamy port z 3306 na 3406. Oto te 2  miejsca do zmiany:

Zapisujemy. Ponownie klikamy na Start przy MySQL i teraz wszystko działa o czym świadczy zielony kolor:

A oto uruchomione wszystkie interesujące nas usługi:

Problem może się pojawić także wtedy , jeśli zapora blokuje interesujące nas porty. Wtedy należy je odblokować, wpisując odpowiednie reguły. Problem może stwarzać także Skype, który może nasłuchiwać na tym samym porcie co Apache. należy to sprawdzić i w razie problemu zmienić port np. w Skypie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.