Jak za pomocą MySQL Shell utworzyć ze skryptu SQL bazę danych?

Jeśli mamy już zainstalowany serwer baz danych MySQL możemy rozpocząć tworzenie bazy danych ze skryptu. Jeśli serwera MySQL jeszcze nie masz,  instrukcję krok po kroku jak to zrobić znajdziesz w poście „MySQL – instalacja wersji 8 pod Windows”. Do administrowania bazami danych mamy do dyspozycji środowiska z interfejsem graficznym, jak na przykład dostępny z instalacją i gotowy do użycia MySQL WorkBench lub udostępniony z instalacją program konsolowy MySQL Shell. Skorzystać możemy także z konsoli systemu operacyjnego.
W tym artykule opiszę, jak wykorzystując plik z komendami SQL (w naszym przypadku tworzącymi bazę danych), uruchomić w konsoli MySQL Shell.

A więc zaczynamy! Uruchamiamy konsolę MySQL Shell.
W systemie Windows możemy ją uruchomić wybierając z listy programów MySQL-> MySQL Shell.

mysql shell

mysql

Domyślnie MySQL Shell jest ustawione dla modułu Java Script. Ustawienie to potwierdza występujące w znakach zachęty JS. Za pomocą komendy \sql przechodzimy w tryb SQL:

mysql

Teraz za pomocą komendy \connect łączymy się z serwerem MySQL uruchomionym lokalnie ( localhost) na porcie 3306 jako użytkownik root, wpisując:

\connect root@localhost:3306

mysql shell

Teraz możemy sprawdzić jakie bazy danych mamy do dyspozycji, wpisujemy więc polecenie:

SHOW DATABASES;

mysql shell

Mamy pustą bazę danych music już utworzoną, możemy zaznaczyć, że chcemy na tej bazie pracować wpisując polecenie (jeśli chcesz dopiero utworzyć taką bazę wpisz polecenie CREATE DATABASE music; ):

USE music;

Skoro używamy już bazy danych music, możemy przystąpić do przygotowania skryptu SQL z poleceniami do uruchomienia na serwerze. Ja nazwałam ten plik musicdb i nadałam mu rozszerzenie .sql. Oto ten plik:

mysql shell

Skrypt tworzy w bieżącej bazie danych dwie tabele: singer i dvd. Tabela dvd jest połączona za pomocą klucza obcego z tabelą singer. Oto gotowy do skopiowania kod:

CREATE TABLE singer (
id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE dvd (
id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
title VARCHAR(50) NOT NULL,
singer_id INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (singer_id) REFERENCES singer(id)
);

Aby uruchomić ten plik w celu wykonania skryptu, wpisujemy w konsoli komendę \source:

\source C:\Users\Dora\Desktop\musicdb.sql

mysql shell

Zauważ, że komenda \source wymaga podania tylko ścieżki z plikiem SQL. na koniec za pomocą polecenia SQL:

SHOW TABLES;

sprawdzamy, czy zostały w bazie utworzone tabele singer i dvd:

mysql shell

Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo zobaczymy listę naszych tabel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.