MySQL – instalacja wersji 8 pod Windows

MySQL to serwer relacyjnych baz danych dostępny także w wersji darmowej, tzw. community. Na stronie domowej projektu możesz znaleźć listę plików do ściągnięcia:

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

Domyślnie w lewej sekcji będzie wybrana edycja MySQL Community Server . Po przewinięciu strony niżej, będzie zaznaczony aktualny system operacyjny, z listy możemy jednak wybrać inny. Z poniższej listy wybieramy instalator, ja wybrałam web instalator, co powoduje, że zasoby będą ściągane podczas instalacji. Klikamy na przycisk Download, aby ściągnąć instalator.

Pojawi się strona z zaproszeniem do zalogowania lub rejestracji. Jednak możemy ten krok pominąć klikając na link poniżej: No, thanks …

Pojawi się okienko z ostrzeżeniem, że ściągany plik jest plikiem wykonywalnym. Zatwierdzamy naszą decyzję przyciskiem OK.

Po ściągnięciu pliku klikamy na niego w celu rozpoczęcia instalacji. Pojawi się okienko, w którym klikamy na Uruchom, aby rozpocząć proces instalacji.

Rozpocznie się proces konfiguracji instalatora.

Następnie pojawi się okno powitalne. Klikamy na Next.

Zostanie wyświetlona lista elementów serwera MySQL do instalacji, możemy wybrać tylko jeden, kilka lub wszystkie. Ja zaznaczyłam wszystkie. Klikamy na Next.

W kolejnym kroku zostanie pokazana lista wszystkich elementów do ściągnięcia. Klikamy na Execute, aby proces ściągnięcia tych komponentów się rozpoczął.

Po ściągnięciu zasobów, otrzymamy ich listę z zaznaczonymi zielonymi ikonkami typu check.
Klikamy na Next.

W kolejnym kroku rozpocznie się proces konfiguracji tych komponentów. Pojawi się ich lista.
Klikamy na Next.

Zostaniemy poproszeni o wybór typu uwierzytelnienia(Authentication).
Klikamy na Next.

W tym kroku dla użytkownika root i serwera localhost nadajemy hasło. Klikamy na przycisk Check, aby sprawdzić możliwość nawiązania połączenia.

Pojawienie się informacji Connection successful zapewnia nas, że jest wszystko w porządku.
Klikamy na Next.

Przechodzimy do kolejnych kroków konfiguracyjnych. Klikamy na Execute.

Następnie klikamy na Finish.

W kolejnym kroku pokaże się nam na liście już skonfigurowany MySQL Server. Klikamy na Next.

Teraz przejdziemy do konfiguracji kolejnego elementu: MySQL Router. Klikamy na Finish.

Otrzymaliśmy informację, że dla tego komponentu nie jest potrzebna konfiguracja.
Klikamy na Next.

W kolejnym kroku zostanie wyświetlone okno z zainstalowanym serwerem, Dla użytkownika root do serwera wpisujemy ustawione, wpisane podczas instalacji wcześniej hasło i klikamy na Check, aby sprawdzić połączenie do serwera MySQL.

Gdy wszystko jest OK, status zostanie wyświetlony na zielonym pasku. Klikamy na Next.

Aby zatwierdzić zmiany, klikamy na przycisk Execute.

Klikamy na Execute, a następnie na przycisk Finish.

Na liście komponentów zostanie przedstawiony rezultat w postaci informacji o zakończonej konfiguracji. Klikamy na Next.

W kolejnym oknie klikamy na przycisk Finish.

Ostatnie okno instalatora z podsumowaniem zamykamy.

Teraz w oknie konsoli przechodzimy do miejsca instalacji serwera MySQL. U mnie jest to:

C:// Program Files/MySQL

Poniżej katalog z tym miejscem:

Jak widać, znajdują się tam katalogi z zainstalowanymi komponentami. My powinniśmy wejść do katalogu serwera: MySQL Server 8.0, w którym znajduje się katalog bin z narzędziami mysql.

W konsoli musimy przejść do katalogu bin MySQL. Następnie wpisujemy polecenie do połączenia się z serwerem jako administrator(użytkownik root):

mysql -u root -p

Pojawi się zapytanie o hasło, które musimy wpisać i wcisnąć Enter

Pojawi się znak zachęty:

mysql>

po którym możemy poleceniami SQL działać już na bazach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.