Instalacja serwera baz danych PostgreSQL 11pod Windows 7

PostgreSQL to jeden z najbardziej popularnych obecnie serwerów baz danych.  Instalację rozpoczynamy od odwiedzenia strony projektu:

https://www.postgresql.org

i wejścia do zakładki Download.

Następnie uaktywniamy link Windows. Pokaże się kolejna strona:

Klikamy na Download the installer.

Zostaniemy przekierowani na stronę z instalatorami, wybieramy odpowiedni dla swojego systemu operacyjnego.

Po ściągnięciu pliku instalacyjnego, u mnie był to plik postgresql-11.4-1-windows-x64.exe, uruchamiamy go rozpoczynając instalację. A oto poszczególne kroki:

Po zainstalowaniu instalatora, powita na okienko Setup.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next. Ukaże się nam ścieżka do instalacji serwera. Możemy ją zmienić klikając na ikonkę katalogu i ustawiając inny niż domyślny.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next. W kolejnym kroku mamy wybór co do instalacji komponentów. Proponuję zostawić domyślnie zaznaczone wszystkie z nich.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next. Tym razem zostanie wskazana domyślna ścieżka do przechowywania danych naszego serwera baz danych. Też możemy ją zmienić klikając na ikonkę katalogu i wybierając inne miejsce na naszej maszynie. Ja pozostawiłam domyślną.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next. W tym kroku zostaniemy poproszeni o wybranie i wpisanie swojego hasła do serwera, którym będziemy się później posługiwać. To samo hasło wpisujemy 2 razy: w pole Password i pole Retype password.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next. Serwer będzie nasłuchiwał na jakims porcie, domyślnie jest podany port 5433, ale możemy wpisać inny.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next.

Przechodzimy do kolejnego kroku klikając na Next. Rozpocznie się proces instalacji.

W ostatnim etapie możemy pozostawić zaznaczone do instalacji narzędzie używane do ściągania dodatków, ale je odznaczyłam.

Instalację kończymy klikając na przycisk Finish.

W menu Start systemu we Wszystkie Programy znajdziemy zainstalowany PostgreSQL11, po kliknięciu na który będą widoczne dostępne do uruchomienia podstawowe narzędzia.

Po kliknięciu na SQL Shell (psql) uruchomimy konsolę do pracy z serwerem PostgreSQL.

Gdy chcemy pozostawić domyślne ustawienia (dane podane w nawiasach kwadratowych) uruchamiając serwer wystarczy że będziemy klikać Enter.

Dopiero przy zapytaniu o hasło musimy wpisać to które podaliśmy podczas instalacji serwera. Zauważmy że domyślną bazą danych jest postgres. Gdy połączenie zostanie nawiązane pojawi się w konsoli znak zachęty:

postgres#

Teraz możemy pracować na domyślnej bazie postgres, wpisując zapytania SQL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.