Szybki start z SQLiteStudio – prostym graficznym programem do zarządzania bazami danych w SQLite 3

Z bazy SQLite możemy korzystać poprzez program sqlite3, czy konsolę systemową. Istnieje jednak możliwość skorzystania z graficznego narzędzia – managera dla SQLite, który pozwoli nam w prosty i szybki sposób działać na bazach danych.

Takim programem, który mogę polecić jest SQLiteStudio – prosty, intuicyjny program. Działa szybko, jest lekki i co ważne nie wymaga instalacji. Działa samodzielnie, wystarczy jedynie ściągnąć i rozpakować plik zip. Jest dostępny zarówno pod systemem Windows, Linux, jak i MacOS X.
Posiada wsparcie dla kodowania znaków Unicode i co najważniejsze: jest darmowy (wydany na licencji GPLv3).

Plik do ściągnięcia znajdziemy w zakładce Download na stronie projektu:

https://sqlitestudio.pl

Po rozpakowaniu pliku znajdziemy katalog SQLiteStudio, zapełniony folderami i plikami wśród których jest plik uruchomieniowy SQLiteStudio.

Wystarczy uruchomić plik poprzez podwójny klik na nim, aby wystartować z aplikacją. Pojawi się okienko z zapytaniem o wybór języka. Język polski jest dostępny, więc możemy śmiało wybrać polski.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem OK.

Pojawi się główne okno programu SQLiteStudio.

W zakładce Wiki znajdziemy przekierowanie na stronę github z projektem, w którym klikając na User Manual – dokumentację online w j. angielskim.

W dokumentacji znajdziemy wszystko co potrzebne do pracy z tym programem.

Szybki start z SQLiteStudio

Tworzenie i ładowanie baz danych

Po otwarciu edytora możemy dodać bazę danych.  W tym celu z menu wybieramy Bazy danych->Dodaj bazę danych .

lub klikamy na ikonkę bazy z zielonym plusikiem.

Pojawi się okienko Baza danych:

Typ bazy danych pozostawiamy bez zmian, w pole Plik wpisujemy nazwę bazy danych, a w pole Nazwa, nazwę tej bazy widoczną w naszej aplikacji na liście baz. Wpisując Plik bazy, pole Nazwa zostanie automatycznie uzupełnione tą samą nazwą. Ja pozostawiłam ta samą nazwę dla pliku i nazwy widocznej na liście: company.

Teraz klikamy na przycisk Testuj połączenie. Gdy pojawi się zielony „tick” , to znaczy że wszystko w porządku i możemy wcisnąć przycisk OK.

Po kliknięciu na przycisk OK w części programu na liście pojawi się nowo utworzona przez nas baza company.

Teraz spróbujmy dodać do naszej listy już istniejącą już bazę o nazwie baza_osoby. W tym celu też wybieramy z menu Bazy danych->Dodaj bazę danych. Następnie w celu załadowania już gotowej klikamy na ikonkę katalogu.

Pojawi się okienko Plik bazy danych w celu znalezienia i zaznaczenia pliku z naszą bazą. Zaznaczamy plik i klikamy na przycisk Otwórz

W oknie Bazy danych zobaczymy w polu Plik ścieżkę dostępu do naszej już wcześniej istniejącej bazy.

Klikamy na przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić czy istnieje połączenie do bazy.

Zielony „tick” oznacza, że tak, więc klikamy na przycisk OK, w celu potwierdzenia utworzenia połączenia. Teraz w okienku Bazy danych na liście zobaczymy jeszcze jedną bazę o nazwie baza_osoby.

Można by się teraz zastanawiać, gdzie została utworzona nasza baza danych company, skoro nie podaliśmy do niej ścieżki dostępu, wpisaliśmy tylko nazwę. Aby sprawdzić, klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę bazy na liście i wybieramy Otwórz katalog pliku.

Teraz otworzy się katalog z plikiem bazy

Jak się okazuje, domyślnie jeśli nie podamy ścieżki, baza jest tworzona w katalogu programu SQLiteStudio.

Grupowanie baz danych

Bazy danych możemy sobie także pogrupować. W tym celu najpierw tworzymy Grupę. W oknie Bazy danych w pustym miejscu klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu Grupowanie->Utwórz grupę.

Pojawi się okienko Utwórz grupę z pustym polem Nazwa grupy, w które wpisujemy nazwę i zatwierdzamy przyciskiem OK.

Katalog z obrana nazwą pojawi się obok załadowanych i utworzonych baz danych.

Pozostaje tylko lewym przyciskiem myszy najechać na wybraną bazę i przeciągnąć ją na nazwę katalogu. baza będzie od tego momentu widoczna na liście w tej grupie.

Takich grup możemy utworzyć więcej, porządkując listę baz danych.

Dodajemy tabelę do bazy danych

Aby wykonywać jakiekolwiek operacje musimy najpierw połączyć się z bazą danych dodanej na liście. W tym celu możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na bazę danych na liście i z menu wybrać Połącz z bazą danych

lub kliknąć na liście na bazę danych i następnie kliknąć na ikonkę Połącz z bazą danych

Gdy połączenie zostanie nawiązane na liście z bazą pojawią się węzły: Tabele, Widoki.

Teraz możemy kliknąć na ikonkę Utwórz tabelę

Pojawi się okienko Nowa tabela, w którym w pole Nazwa tabeli wpisujemy nazwę naszej tabeli np. employee.

Teraz możemy dodać do tabeli kolumny. Klikamy na ikonkę Dodaj kolumnę.

Pojawi się okienko Kolumna.

W pole Nazwa kolumny wpisujemy nazwę kolumny a z listy Typ danych wybieramy odpowiedni. Należy jednak pamiętać, że dla klucza głównego tabeli (primary key) powinna to być liczba całkowita. Możemy zaznaczyć także ograniczenia na kolumnie.

Dane zatwierdzamy przyciskiem OK. A oto dodana kolumna

kW podobny sposób dodajemy kolejne kolumny, tym razem dodaliśmy kolumnę o nazwie last_name przechowująca tekst (łańcuch znakowy).

Klikając na numer wiersza zaznaczamy całą kolumnę, zaznaczyliśmy kolumnę last_name. Aby wprowadzić w jej strukturze zmiany możemy kliknąć na ikonkę Edytuj kolumnę.

Pojawi się okienko Kolumna, w którym możemy wprowadzić zmiany. My zaznaczyliśmy Wartości unikalne dla nazwiska, jako ograniczenie na tej kolumnie. Od tej pory nie będzie można wprowadzić tego samego nazwiska do tej kolumny

Operację zatwierdzamy przyciskiem OK.

Jak widać, w Wartości unikalne pojawiła się kolorowa ikonka.

Teraz pozostało nam zapisać utworzona tabelę. Klikamy na zieloną ikonkę „tick”, zatwierdzająca zmiany. Pojawi się okienko z kodem SQL, tworzącym tabelę. Zatwierdzamy je przyciskiem OK.

A oto jak wygląda nasza tabela:

Przechodzimy do zakładki Dane, aby zasilić tabelę danymi.

Klikając na strzałkę przy ikonce zielony plusik, możemy wybrać sobie sposób wpisywania danych. Ja wybrałam wstawianie nowych wierszy po aktualnie wybranym.

Teraz klikamy na ikonkę zielonego plusika. Pojawi się wiersz z pustymi wartościami NULL w kolumnach.

Klikamy w nie wpisując dane.

Oczywiście aby dane zostały zapisane w tabeli należy kliknąć na zielona ikonkę „tick”.

Klikając na numer wiersza i klikając na ikonkę czerwonego minusika, możemy usunąć dany wiersz z tabeli.

Aby przeglądać dane z innej tabeli wystarczy rozwinąć węzeł i podwójnie kliknąć na nazwę tabeli, zobaczymy wtedy strukturę(zakładka Struktura) i dane w tej tabeli(zakładka Dane).

Edytor zapytań SQL

Jeśli chcemy wykonywać zapytania SQL w SQLiteStudio wystarczy z menu wybrać Narzędzia->Otwórz edytor SQL.

Pojawi się okno edytora SQL, w którym możemy wpisać polecenie SQL i uruchomić je klikając na ikonkę z niebieską strzałeczką.

Po uruchomienie w dolnym oknie programu ujrzymy wyniki zapytania.

Oczywiście SQLiteStudio ma więcej użytecznych funkcji, ale omówione zostały tylko niezbędne do rozpoczęcia z nim pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.