XAMPP w Windows – przypisujemy hasło dla użytkownika root w MySQL(MariaDB)

Domyślnie po zainstalowaniu  XAMPP hasło dla użytkownika root jest puste.
Jak nadać hasło dla głównego użytkownika serwera MySQL – root?

Uruchamiamy Control Panel XAMPP.

Następnie uruchamiamy za pomocą przycisku Start Apache, a następnie MySQL.

Teraz przechodzimy do uruchomienia aplikacji webowej do zarządzania serwerem baz danych phpMyAdmin.  Aby uruchomić phpMyAdmin wystarczy kliknąć na przycisk Admin przy MySQL.

W pasku adresu widzimy url: http://localhost:60/phpmyadmin. Oczywiście numer portu u Was może się różnić od tego ustawionego przeze mnie. Zamiast klikać w panelu kontrolnym XAMPP na przycisk Admin dla MySQL możemy wprost wpisać ten adres do przeglądarki i uruchomić aplikację.

W phpMyAdmin w górnym menu klikamy na Konta użytkowników. Na liście znajdujemy użytkownika root dla hosta localhost. W kolumnie Hasło widzimy Nie, co oznacza brak przypisanego hasła dla niego.

Aby wprowadzić hasło klikamy na Edytuj uprawnienia w wierszu  odnoszącym się do naszego użytkownika. W górnym menu klikamy na Zmień hasło.

Pojawi się formularz z polami do wpisania hasła(pole Enter) dla root oraz powtórzenia tego samego hasła(pole Powtórz). Klikamy na przycisk Wykonaj.

Otrzymamy informację o wprowadzonej zmianie.

Teraz przechodzimy w pasku adresu przeglądarki do głównej strony phpMyAdmin:

http://localhost:60/phpmyadmin

Pojawił się błąd mimo zmiany hasła.

Aby usunąć błąd połączenia do bazy MySQL, wchodzimy do panelu kontrolnego XAMPP i klikamy na przycisk Config dla Apache. Z listy wybieramy plik konfiguracyjny config.inc.php.

W pliku config.inc.php szukamy miejsca zaznaczonego na screenie(pusty ciąg znakowy dla hasła w części Authentication type and info).

Wypełniamy pusty ciąg znakowy naszym hasłem dla root w MySQL.

Następnie dla zmiennej AllowNoPasword z wartością true przypisujemy false.

Zapisujemy plik i zamykamy. Po wejściu ponownie do phpMyAdmin (wchodzimy do http://localhost:60/phpmyadmin) , ukaże się okno z możliwością wejścia do Konta użytkowników. Klikamy na ten link.

I jak widać tym razem dla użytkownika root działającego na localhost przy haśle widnieje Tak, co oznacza że ma przypisane hasło.

Aby jednak po wejściu do phpMyAdmin pojawiało się okno logowania a nie zawartość aplikacji musimy wprowadzić jeszcze jedną zmianę w pliku konfiguracyjnym phpMyAdmin( config.inc.php). A więc ponownie klikamy na Config przy Apache w Control Panel XAMPP. Wybieramy ten plik i szukamy w części Authentication type and info) zmiennej auth_type. Domyslnie jest to wartość ‚config’.

Zmieniamy wartość dla tej zmiennej na ‚cookie’.

Teraz uruchomienie głównej strony phpMyAdmin spowoduje wyświetlenie okienka logowania.

Wpisujemy użytkownika root z nadanym przez nas hasłem.

Dane logowania zatwierdzamy przyciskiem Wykonaj. Teraz dopiero po zalogowaniu możemy zarządzać serwerem baz danych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.