Instalacja dodatkowych narzędzi, m.in. SSMS dla SQL Server 2017 Developer edition

Microsoft udostępnia instalację darmowej edycji Enterprise pod nazwą SQL Server 2017 Developer. Jest to edycja różniąca się od edycji Enterprise tym, że ne można jej wykorzystywać w celach komercyjnych, służy głównie do  testowania, do prac developerskich i ma ograniczenie czasowe do 180 dni.

Link do pliku instalacyjnego ostatniej wersji SQL Server Developer znajdziecie tu:

https://www.microsoft.com/pl-pl/sql-server/sql-server-downloads

i w wersji angielskiej tu:

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Ta instalacja nie posiada jednak dodatkowych narzędzi takich jak SSMS, czyli SQL Server Management Studio – aplikacja do zarządzania i administrowania systemem baz danych. Aby po instalacji edycji SQL Server Developer ją wraz z innymi narzędziami zainstalować w systemie Windows 10, z menu Start rozwijamy węzeł Microsoft SQL Server 2017 i klikamy na SQL Server Installation Center:

sql server 2017

Pojawi się okno instalacyjne SQL Server:

sql server 2017

Klikamy w nim w lewym panelu na Installation, a w prawym na Install SQL Server Management Tools.

Zostaniemy przeniesieni na stronę internetową, w której klikamy na link do SSMS:

sql server 2017

Po ściągnięciu pliku SSMS-Setup-ENU.exe, uruchamiamy go:

sql server 2017

Pojawi się okno instalacyjne, w którym klikamy na przycisk Install.:

sql server 2017

Rozpocznie się proces instalacji.

sql server 2017

Po zakończeniu wystarczy kliknąć na przycisk Restart, aby ponownie uruchomić komputer w celu zakończenia instlacji:

sql server 2017

Teraz w menu Start systemu Windows możemy zobaczyć nowo zainstalowane narzędzie, m.in.  SQL Server Management Studio, na które klikamy w celu uruchomienia:

sql server 2017

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.