Jak przenieść stronę zbudowaną w WordPress z zewnętrznego serwera na lokalny serwer XAMPP?

Zawartość naszej strony działającej w oparciu o w WordPress na serwerze zewnętrznym kopiujemy za pomocą narzędzia FTP do katalogu na naszym lokalnym serwerze XAMPP. U mnie jest to katalog zero1.pl (bo taka jest moja domena) w folderze serwera XAMPP: htdocs przeznaczonym na strony www.

Przeniesienie plików WordPress-a nie wystarczy. Działa on bowiem we współpracy z bazą danych MySQL.  Musimy więc jeszcze wykonać kopię bazy z serwera zewnętrznego. Wchodzimy więc do phpMyAdmin na serwerze zewnętrznym, służącym do zarządzania bazami danych MySQL. Logujemy się do serwera baz danych MySQL. W bazie danych MySQL należy zaznaczyć w zakładce Bazy danych bazę, którą będziemy kopiować (tą  dla naszego WordPress-a).

Następnie przechodzimy do zakładki Eksport i wykonujemy eksport zaznaczonej bazy do pliku SQL klikając na przycisk Wykonaj.

Gdy już mamy plik SQL  i zapiszemy go na lokalnym komputerze, musimy zaimportować bazę na lokalny serwer. Przechodzimy do narzędzia phpMyAdmin na lokalnym serwerze i tworzymy bazę o tej samej nazwie co baza, którą wyeksportowaliśmy. Przechodzimy w phpMyAdmin do zakładki Bazy danych , wpisujemy w puste pole nazwę bazy danych i klikamy na Utwórz.

Teraz przechodzimy do zakładki Import i za pomocą przycisku Przeglądaj wybieramy plik SQL z wyeksportowaną z serwera zewnętrznego bazą. Jeśli załadowanie pliku nie pójdzie i zobaczymy komunikat:
Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie dostarczono nazwy pliku, albo jego rozmiar przekroczył rozmiar maksymalny, dozwolony przez twoją konfigurację PHP.

musimy zmienić ustawienia. Prawdopodobnie w XAMPP  jest ograniczenie co do liczby bajtów, Należy dokonać zmian w pliku php.ini ( C:\\xampp\php\php.ini ) lub ewentualnie jeszcze plikach: php.ini-production i php.ini-development
Szukamy w tych plikach miejsca z:
post_max_size = 8M  i zamieniamy 8M na 20M
memory_limit = 128M i zamieniamy 128M na 500M – musi być większy od poprzedniego
upload_max_filesize = 2M zamieniamy na 10M; Należy sprawdziæ czy upload_max_filesize jest mniejszy od post_max_size

Następnie należy  w phpMyAdmin przejść w naszej nowej bazie do tabeli prefix_options np.  u mnie to wp_options i wpisać (użyj Edytuj przy wierszu w tabeli) właściwy link do naszej strony w kolumnie siteurl oraz home (u mnie to jest  http://localhost:60/zero1.pl )

Po wpisie należy na serwerze XAMPP w katalogu Worpress-a (u mnie jest to katalog htdocs/zero1.pl) w pliku wp_config.php wpisać na samej górze:

define('WP_HOME','http://localhost:60/zero1.pl');
define('WP_SITEURL','http://localhost:60/zero1.pl');

i wprowadzić zmiany dla bazy danych:

define('DB_NAME', 'wp');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'root');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'MojeHaslo100');

Pamiętaj o zapisaniu pliku.

I pozostanie tylko uruchomienie naszej strony przeniesionej z zewnętrznego serwera na serwerze lokalnym wpisując swój adres URL, u mnie jest to:

http://localhost:60/zero1.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.