SQLite – tworzymy bazę danych

W pakiecie sqlite3 mamy do dyspozycji narzędzie o nazwie sqlite3. Jest to program działający w konsoli, pozwalający na tworzenie i działania na bazie danych. Program ten w systemie operacyjnym Windows możemy uruchomić podwójnym kliknięciem.

Wówczas zostanie uruchomiony wiersz poleceń podobny do tego przedstawionego poniżej.

Podczas tego typu uruchomienia SQLite, nie zostanie wybrana żadna konkretna baza, ani utworzona. Wykonywanie zapytań będzie się opierać na tymczasowej bazie stworzonej na ten czas przez silnik. Po opuszczeniu okna wiersza poleceń, baza zostanie usunięta.
Oto przykład działania na tymczasowej bazie, której nazwy nie mamy podanej, bo działa ona jedynie w pamięci w trakcie sesji użytkownika.

Aby jednak utworzyć bazę trwale musimy użyć polecenia .open , a po nim podać nazwę bazy lub ścieżkę do niej.
Utwórzmy w katalogu SQLite bazę o nazwie superdane. Wpisujemy polecenie .open superdane i klikamy na klawiaturze klawisz Enter.

W miejscu silnika SQLite pojawiła się utworzona przez nas baza:

Gdy utworzymy tabelę tab, zawartość pliku bazodanowego zwiększy się z 0 do 8KB.

Co się stanie, gdy zamkniemy okno wiersza poleceń sqlite3? Plik nie zostanie usunięty, nadal istnieje w katalogu. Ponowne uruchomienie sqlite3 spowoduje, że możemy wpisać polecenie .open superdane, aby pracować na tej bazie. Wstawimy po jej połączeniu pierwszy rekord do tabeli tab, którą utworzyliśmy przed zamknięciem programu sqlite3.

Okazuje się, że tabela istnieje, a dane zostały wstawione.

Innym sposobem na utworzenie bazy danych i wykonanie na niej działań jest pominięcie polecenia .open i użycie tylko polecenia .save. Rozpoczynamy od wpisania w konsoli poleceń tworzących tabele i ewentualnie wstawiających do nich dane, a na końcu podajemy polecenie .save wraz z podaniem nazwy bazy danych, w której te dane mają się znaleźć. Oczywiście zamiast tylko samej nazwy bazy możemy tak jak w przypadku polecenia tworzącego lub łączącego się z bazą( .open ) użyć ścieżki dostępu na dysku.

Zauważmy, że tym razem została utworzona baza o rozszerzeniu .db.

Oczywiście program sqlite3 możemy uruchomić także poprzez najpierw uruchomienie wiersza poleceń, następnie przejście do katalogu z programem sqlite3 za pomocą polecenia
cd a po nim podaniem ścieżki dostępu do programu sqlite3.exe.

Jak już jesteśmy w katalogu sqlite z programem sqlite3, wywołujemy program sqlite3 i podajemy ścieżkę dostępu do naszej bazy lub jej nazwę, gdy istnieje w katalogu sqlite lub wpisujemy ścieżkę czy nazwę bazy, którą chcemy dopiero utworzyć. Utwórzmy na pulpicie bazę danych o nazwie nowa.db:

Zauważ, że nie podaliśmy polecenia .open, a w miejscu podanym na utworzenie bazy, nie pojawił się plik z bazą. W katalogu z programem sqlite3 możemy jedynie spostrzec plik .open.

Dopiero po wykonaniu operacji na bazie np. utworzeniu tabeli, pojawi się na pulpicie plik nowa.db.

Wyjście z programu sqlite3 nie spowoduje usunięcia bazy. Bazę, która jest jednym plikiem możemy przenieść w dowolne inne miejsce i na dowolna platformę i na niej pracować dalej. Przenieśmy naszą bazę superdane na pulpit. Teraz możemy uruchomić klikając na sqlite3 program lub wywołując go z okna wiersza poleceń.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.