Podstawowe programy bash w Linux

Jednym z podstawowych poleceń powłoki bash jest echo. Po uruchomieniu tego polecenia i podania po spacji tekstu, tekst ten zostanie wyświetlony w konsoli.

Program powłoki o nazwie cat pozwala na wyświetlanie zawartości wszystkich plików podanych po spacji, możemy podać ścieżki dostępu do tych plików. Zawartość z poszczególnych plików jest łączona i wyświetlana razem. Mamy plik na Pulpicie o nazwie proba.txt oraz plik o nazwie test.txt zawarty w domowym katalogu.

A oto wynik polecenia cat dla tych dwóch plików:

Program cat oczekuje na podanie plików wejściowych, Jeśli ich nie otrzyma będzie wczytywał dane ze standardowego wejścia(stdin). Pobrane dane niezależnie od źródła wejściowego łączy i wysyła na standardowe wyjście(stdout)

Uruchomienie tylko polecenia cat bez podania argumentów, spowoduje, że będzie oczekiwał na wpisanie tekstu i po jego wpisaniu będzie go wyświetlał i oczekiwał na kolejny. Zamknąć  każdy z programów w powłoce bash można za pomocą skrótu Ctrl+D.

Kolejne polecenie/program powłoki bash to ls. Program wyświetla na wyjściu listę katalogów i plików w podanym miejscu(katalogu)  przekazanym jako pierwszy parametr.

Gdy wykonamy polecenie z opcją –l otrzymamy nieco więcej szczegółów na temat plików i katalogów:

Natomiast opcja -a spowoduje wskazanie także na bieżący katalog(.) i katalog nadrzędny(..):

Można też oczywiście tak jak w przypadku innych bash-owych programów skorzystać z kilku opcji jednocześnie:

Dane stanowiące wynik polecenia możemy przekierować do wyjścia, ale nie na konsolę tylko do podanego pliku za pomocą znaku >. W tym przypadku prosimy o wyświetlenie listy katalogów i plików w  katalogu abcdef, ale takiego katalogu tam nie ma. Lista powinna być wyświetlona w pliku wynik.txt znajdującym się na pulpicie.

Jednak ze względu na to, że katalog taki w tym miejscu nie istnieje, więc zostanie wygenerowany błąd, który zobaczymy w konsoli. Ten błąd nie zostanie wpisany do podanego pliku wynik.txt.Aby jednak to zmienić i pozwolić na wpisanie błędów do podanego pliku musimy przed przekierowaniem  do pliku wpisać cyfrę 2, która oznacza dane błędów, 1 to dane zwracane przez program.

Teraz widzimy, że w pliku wynik.txt znalazły się komunikaty błędów,które nie zostały w takiej sytuacji wyświetlone w konsoli.

Przykład przekierowania wyjścia do pliku wynik.txt z programu ls z opcją -a, która dodatkowo pokazuje oznaczenie katalogu bieżącego i nadrzędnego.


Przekierowanie do pliku za pomocą symbolu podwójnego znaku > spowoduje zamiast zamiany zawartości pliku na nową, dopisanie danych do poprzednich.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.