Jak utworzyć i zapisać plik graficzny w GIMP 2.10 ?

Na nasze potrzeby utworzymy sobie bardzo prosty plik: zielony prostokąt o rozmiarach 550 pikseli szerokości i 100 pikseli wysokości. Zapiszemy go w formacie PNG.

Rozpoczynamy od wybrania z górnego menu Plik->Nowy :

jak utworzyć plik w gimpie

lub użycia skrótu klawiaturowego CTRL+N.

Pojawi się okienko z edytorem obrazu, podobne to tego poniżej:

jak utworzyć plik w gimpie

Najpierw w sekcji Wymiary obrazu w polu Szerokość wpisujemy interesującą nas szerokość obrazu, w przypadku naszego obrazu ma to być 550 pikseli. Podobnie w polu Wysokość zmieniamy wartość na 100 pikseli, bo taka wysokość obrazu nas interesuje. Oprócz tego możemy wybrać sobie jednostkę wymiaru obrazu. Domyślnie jest wybrane px, czyli  piksele, ale możemy obraz tworzyć także w innych jednostkach, oto lista:

jak utworzyć plik w gimpie

My jednak pozostaniemy przy pikselach, bo obraz ma być wyświetlany na ekranie monitora, a w tym przypadku posługujemy się najczęściej pikselami.

Możemy posłużyć się także innymi ustawieniami bardziej zaawansowanymi. Wystarczy rozwinąć węzeł Zaawansowane opcje:

jak utworzyć plik w gimpie

Na samej górze mamy możliwość ustalenia rozdzielczości i jej jednostki. Ponieważ wymiary naszego obrazu są w pikselach, więc i tu pozostaniemy przy liczbie pikseli na cal. Im gęściej upakowane piksele tym lepszy obraz ale i jego waga cięższa. Domyślnie jest tu ustawione 300 pikseli na cal, jednak w przypadku internetowego obrazu wystarczy 150 pikseli. Zmieńmy więc tą wartość.

jak utworzyć plik w gimpie

Na koniec należy jeszcze zatwierdzić zmianę przyciskiem obok, na rysunku jest zaznaczony na pomarańczowo.

Dodatkowo jeszcze zmienimy wypełnienie obrazu z Kolor tła na Przezroczystość :

jak utworzyć plik w gimpie

Inne ustawienia pozostawiamy bez zmian, klikamy więc na przycisk OK:

W edytorze GIMP ukaże się obraz, podobny do poniższego:

jak utworzyć plik w gimpie

Ta krateczka w szarościach to symbol przezroczystego tła. Teraz wybieramy z palety kolorów kolor zielony. Klikamy więc na kolor pierwszoplanowy( w zaprezentowanym zrzucie to kolor biały):

jak utworzyć plik w gimpie - wybór koloru

Pojawi się okno Zmiany aktywnego koloru. Klikamy na wybrany kolor zielony i przycisk OK:

jak utworzyć plik w gimpie - wybór koloru

Kolor został aktywny, co widzimy w głównym oknie edytora:

jak utworzyć plik w gimpie

Teraz wybieramy narzędzie kubełka, klikając na ikonkę z kubełkiem, aby wypełnić tło na wybrany kolor zielony.

jak utworzyć plik w gimpie

Teraz klikamy na tło przezroczystego obrazka, aby zamalować je na ten wybrany kolor. I oto efekt:

jak utworzyć plik w gimpie

W każdym momencie pracy na pliku możemy go zapisać, wybierając z menu głównego Plik->Zapisz lub wybierając na klawiaturze skrót CTRL+S.

jak utworzyć plik w gimpie

GIMP zapisuje tylko w swoim natywnym formacie z rozszerzeniem .xfc :

jak utworzyć plik w gimpie

W miejsce Bez nazwy wpisujemy nazwę pliku, u mnie jest to nazwa zielony.xcf, możemy także wybrać katalog lub dopiero utworzyć nowy, w którym to zostanie ten plik zapisany. Operację zatwierdzamy klikając na przycisk Zapisz.

Taki format jednak nie przyda się do wyświetlenia na stronie www, bo przeglądarka nie wyświetli go. Potrzebujemy np.  formatu PNG. A to wymaga eksportowania. Wybieramy z menu Plik->Wyeksportuj jako lub za pomocą skrótu klawiaturowego Shitf+CTRL+E

jak utworzyć plik w gimpie

Pojawi się okno Eksport obrazu.

jak utworzyć plik w gimpie

Z racji tego, że domyślnie zostało dodane rozszerzenie .png, możemy po prostu kliknąć na przycisk Wyeksportuj. Jednak gdybyśmy potrzebowali innego formatu możemy wybrać go klikając na dole okna na węzeł Wybór typu pliku, aby z listy wybrać odpowiednie rozszerzenie. Pojawi się ono przy nazwie naszego pliku, nazwę pliku możemy wpisać inną. Na koniec należy pamiętać, aby kliknąć na przycisk Wyeksportuj, zatwierdzając operację.

Pojawi się jeszcze okienko zapisu do wybranego formatu PNG:

tworzenie i zapisywanie pliku graficznego

Możemy w nim zmienić parametry pliku. Klikamy na przycisk Wyeksportuj. Od tej chwili plik jest gotowy do użycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.